Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

7182 b293 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viadiedrunk diedrunk

April 07 2017

8004 51b0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutkapa outkapa
3510 beb5
Reposted fromtfu tfu

March 23 2017

XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viainto-black into-black
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahomczi homczi
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaeffic effic
6901 a365
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaeffic effic

March 14 2017

traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viagrzej grzej

July 03 2015

4590 4a2b 500
Reposted frommatteo90 matteo90 viawerterowska werterowska
5100 7b5a
Reposted fromechium echium viamarcinmarcin marcinmarcin

June 18 2015

JACEK PODSIADŁO

Noc nr 40

Chciałbym, żeby ona wróciła. Chciałbym powiedzieć jej:

Nie skrzywdziłem żadnego z narodów. Nie nawoływałem do wojny.
Nie budowałem więziennych gmachów, nie ciemiężyłem słabych.

Do zwierząt ni ludzi nie strzelałem, nie gardziłem Miłością.
Jeśli widziałem światło, podążałem za nim.
Przed ciemnością nie uciekałem.
Nie rzucałem bomb i nie wypuszczałem paraliżujących gazów.
Co zrobiłem, że odeszłaś? Moje małe zbrodnie nie są warte aż tyle.
Chciałbym zniewolić narody, aby wydobywały dla niej rudę, węgiel
i diamenty, aby budowały dla niej świątynie i przerzucały mosty
przez przepaście. Ona wróci. Moje wiersze to sprawią,
sprawią to moje zaklęcia, moja tęsknota; wessie ją ta próżnia

Reposted bypinkcacaoosmutnazupapoezjamartjestsupersentymentalnapoulermawkishnessoblivionsmatwinisnotcominghome

June 16 2015

3328 d6f1

cinemarhplus:

Winona Ryder

Reposted fromLittleJack LittleJack viawyliczanka wyliczanka
0159 99a3
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
The way this photo is done. Like. Technically. Wow.
Reposted fromyouthless youthless viaGabreiila Gabreiila
8555 ec01
Reposted frommissDot missDot viaGabreiila Gabreiila

June 04 2015

9390 4ad2 500

strangelykatie:

some common varieties of tea dragon!

Reposted frompeachblossom91 peachblossom91 viavertheer vertheer
4204 6ea5 500
Reposted fromgagsteroid gagsteroid viaizz09 izz09

April 29 2015

2831 40a4
Reposted fromfelicka felicka viadeathhorse deathhorse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl