Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

1755 c3ad 500
Reposted byvisualmikeovenortchort
1724 bb79
Reposted bypeanuteinspiracyjnaokretowazupaSkydelanareyouminelittlewhitekitten
1719 f6e3 500
Reposted byinspiracyjnaSkydelanGrandesto

June 25 2019

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viacinnamomum cinnamomum
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Oh I try to make everyone happy, But what about What about me?

May 07 2018

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackmoth7 blackmoth7

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie viablackmoth7 blackmoth7
5931 3a9e 500

April 16 2018

7367 d943 500
Reposted fromdatfeel datfeel viablackmoth7 blackmoth7

April 09 2018

5159 939a 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
5140 299b 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou

October 14 2017

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością
— Gałczyński
Reposted fromnatts natts viagdziejestola gdziejestola

October 12 2017

4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

August 19 2017

5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPajex Pajex
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPajex Pajex

June 01 2017

7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamyzone myzone

May 13 2017

5157 48f2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadzony dzony

April 26 2017

0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakaisza kaisza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl